Ontwerp aanleveren

Ook hierin geven we advies en begeleiding. 

Bestanden levert u makkelijk aan ongeacht het opmaak programma.

Plotteksten en logo’s
Graag alles aanleveren als Illustrator-vectorbestand met alle fonts omgezet naar lettercontouren.

Full Colour prints
Beelden die gebruikt gaan worden in een sign, dienen te worden aangeleverd op een resolutie van minimaal ca. 72 dpi op ware grootte. Uitzonderingen mogen worden gemaakt bij kleinere afbeeldingen (tot ± 3 m2). Hierbij geldt dat wanneer er “meer ingaat”, ook een beter resultaat gehaald kan worden. Wanneer het grotere signs betreft kan voor een lagere resolutie gekozen worden, echter nooit lager dan 30 dpi. Voor afbeeldingen die kleiner worden dan ca. 2 m2 kan aangeleverd worden op 150 dpi. Beelden die enkel opgebouwd zijn uit vectoren kunnen opgeslagen worden als Illustrator-AI (wij werken met versie CC2020, maar lagere versies zijn zonder meer mogelijk), met alle fonts omgezet naar paden. Signs waar zowel vector als Full Color afbeeldingen (EPS of TIFF) in staan, kan men ook als .AI opslaan.

Let u er dan wel op dat u de geplaatste afbeeldingen, logo’s of andere bestanden koppelt en wel meelevert.